CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y tế công cộng liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục cấp chứng chỉ nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ đang và chuẩn bị làm việc trong lĩnh vực y tế với nội dung hấp dẫn và phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp, tận tình.

CHÚNG TÔI CAM KẾT CUNG CẤP CÁC KHOÁ HỌC

Linh hoạt theo nhu cầu

Thời gian và địa điểm học linh hoạt theo yêu cầu của học viên

Đa dạng

Chương trình kết hợp thực địa. Có thể điều chỉnh và xây dựng mới theo yêu cầu

Học phí cạnh tranh

Mức học phí hợp lý, không phụ thu

Chứng chỉ

Chứng chỉ, chứng nhận khóa học có giá trị trên toàn quốc

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Thông báo tuyển sinh
Các văn bản liên quan
Thông tin liên hệ